• Tervel

Business travel je na vzestupu, jaké to má dopady?

Ekonomika roste, všem se daří. Nejen to jsou důvody proč je business travel na vzestupu. Jak ale vypadají konkrétní čísla v rámci Evropy a jaké to má dopady na pracující cestující?Nadnárodní společnosti přicházejí na to, že se jim nevyplatí samostatně řídit pobočky v jednotlivých evropských zemích a tak je slučují do regionů. Lokální společnosti, které vyrábí, tvoří nebo programují se již dávno neomezují jen na domácí trh a hrnou se ven za hranice Česka. Investoři už dávno nerozlišují mezi jednotlivými zeměmi, když už Evropu nějak dělí, je to maximálně na východ a západ.


Všechny tyto skutečnosti vytváří ohromné nároky na služební cesty, nebo business travel, chcete-li.


Všední den na Evropských letištích a nádražích je ve znamení obleků, pracovních notebooků a kufříků, mezi kterými turisti vypadají poněkud komicky.


Business travel spending in major European markets from 2010 to 2017 (in billion U.S. dollars)

Podle průzkumu organizace World Travel & Tourism Council, 22,2% veškeré HDP, které Evropa vygeneruje z cestování a turismu, tvoří právě služební cesty.


Společnost Fly Aeolus věnovala tomuto tématu celou studii, při které zpovídala pravidelné pracovní cestovatele. Nejzajímavější závěry jsou:

  • Hlavními důvody pracovních cest je návštěva klienta nebo dodavatele, třetím v pořadí je návštěva vlastní pobočky.

  • V polovině všech případů je cestující sám, ve třetině případů cestuje ve 2-3 lidech.

  • Nejčastější důvody frustrace na pracovních cestách jsou - čekání 27%, nedostupný přímý let 25%, cesta na a z letiště 22%, cestování brzy ráno a pozdě večer 16%, let jako takový 10%.


Zaměstnavatelé si uvědomují jaké dopady má vysoká míra cestování na spokojenost svých zaměstnanců. Studie společnosti American Express s názvem 2019 European Business Travel Barometer popisuje zajímavou skutečnost: v roce 2017 pouze 56% společností měřilo spokojenost svých zaměstnanců na pracovních cestách. V roce 2018 už to bylo 71%.


Kromě dopadu na spokojenost zaměstnanců má vysoká míra cestování ještě jeden negativní efekt. A tím je dopad na produktivitu zaměstnanců. I relativně krátká cesta po Evropě zabere v celku velké množství času. Pouze zlomek tohoto času je ovšem možné efektivně využít k práci nebo odpočinku.Pokud si tento neefektivní čas přepočítáte na hodinovou sazbu vrcholných manažerů, může se ukázat, že skutečná cena jedné pracovní cesty pro daného zaměstnavatele je dvou až trojnásobná.


Vysoké pracovní nároky na jedné straně a větši důraz na spokojenost zaměstnanců na té druhé tak vede společnosti ke hledání efektivnější formy cestování pro své klíčové zaměstnance.


V hellodriver.cz je naší misí poskytovat pohodlnou a efektivní formu business cestování pro vrcholové pracovníky. Díky pronájmu osobního řidiče může klient celý čas cesty využit k odpočinku či práci a vyhnout se stresu spojenému s přestupy. Zkuste to.